+90 0216 335 34 36

Turkey England Saudi arabia Germany France Russian China

 
 
 

Çelik Yapı

Çelik  Konstrüksiyon Taşıyıcı Yapı Teknolojisi   Çelik konstrüksiyon yapılarda tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehdidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilme oranı yüksek olan, çoğunlukla sanayi tesisleri,çelik konstrüksiyon fabrika binaları, çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon hal yapıları, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo, çelik konstrüksiyon atölyeler, Alışveriş merkezleri ( AVM ), Ulaştırma yapıları, havaalanı yapıları, uçak hangarları, çok katlı otoparklar, asansör kuleleri, rüzgar santralleri ve köprülerde kullanılan geniş açıklıkların geçilmesi ile yüksek yapı sistemlerinde ekonomik  gereksinim olarak da kullanılması gerekli yapı üretim  teknolojisidir.

   Ülkemizdeki kentleşmenin ve dolayısıyla sanayi üretiminin büyük çoğunluğunun 1.  derecede deprem bölgelerinde yoğunlaşması ve özellikle 1999 Marmara Depreminin neticeleri incelendiğinde deprem bölgelerinde  çelik konstrüksiyon yapı sistemlerine duyulan ihtiyaç günümüzde yapılan uygulamalarla kendini göstermektedir. Fikirlerde ve tasarımlarda  betonlaşmış yapı üretim tekniği yerini artık teknolojik yapı malzemesi olan çelik sistem yapı teknolojisi ile  Türkiye genelinde yaygın kullanım sahasına erişmeye başlayarak hakkettiği nokktaya doğru yol almaya başlamıştır.

   Çelik sistem taşıyıcı yapılar  diğer taşıyıcı sistemlere göre çok üstün malzeme mekanik özelliklerine sahip olup elastisite modülü ve öz ağırlığı bakımından yaklaşık 10 kat avantajlı çözümler sunmaktadır.

   Çelik sistem yapılar  ayrıca statik ve dinamik mühendislik çözüm kolaylığı ile imalat ve montaj kolaylığına sahiptir. Ağır sistem Çelik konstrüksiyon yapı teknolojisi ile çelik yüksek katlı binalar, büyük açıklıklı sanayi yapıları, spor salonları, köprüler, katlı otopark yapıları; hafif taşıyıcı sistem ile konteyner,çelik ev ve çelik villa gibi hafif konstrüksiyonlu  çelik  yapı türleri artık ülkemizde de hızlı, güvenli,ekonomik ve estetik yapı sistemleri olarak İMKE Mühendislik Çelik Yapı Teknolojileri  Firması tarafından da Yurtiçi ve Yurtdışı projelerde çelik yapı sistemleri olarak üretim ve montajları yapılmaktadır.

Çelik Konstrüksiyon Taşıyıcı Sistem Sınıfları

Çelik konstrüksiyon yapılar, ağır çelik ve hafif çelik konstrüksiyon yapılar olarak iki grup olarak sınıflandırılmaktadır. Büyük açıklıklı ve kreynli fabrika binaları, uçak hangarları, köprüler, çok katlı otopark yapıları ağır çelik yapılara, prefabrik atölye,depo, hafif taşıyıcılı sistem konteyner, ev ve villa yapılarını da hafif çelik konstrüksiyon yapılar grubunda değerlendirilmektedir. Bu yapı grupları tasarım, mukavemet hesap teknikleri ve bağlı oldukları şarnameler ile yapım teknolojisi açısından bariz farklılıklar içermektedirler.

Çelik konstrüksiyon yapılar yapı teknolojilerinde çevresel etki değerlendirmesi bakımından, çevreye dost yapı sistemi üretme gereksinimi ile ısı yalıtım özelliği olan taşyünü, cam yünü, EPS, Ytong vb. malzemeler ile duvar sistemleri oluşturulurken; yapıların çatılarında poliüretan paneller veya taşyünü paneller  kullanılarak binalarda  ısı ve ses yalıtımı sağlanmaktadır.

Neden Çelik Konstrüksiyon Taşıyıcı Yapı Tercih Edilmeli?

Çelik sistem yapıların, deprem etkilerine karşı kütle faktörüne binaen öz ağırlığın hafif olması, sünek davranış kapasitesi, malzeme ve yapım kontrol kolaylığı, yenilenebilir ve geliştirilebilir yapım özelliğinin yanında ekonomik, estetik ve özgün tasarımlar ile artık çevreye dost yeşil bina yapım teknolojisine uygun ve geri dönüşümü %100 olan yapı sistemine en uygun yapı malzemesi ÇELİK TAŞIYICI sistem olduğu günümüzde Ülkemizde de kabül görmeye başlamıştır.

 Çelik konstrüksiyon yapıların kurulumu hızlıdır, defalarca sökülüp tekrar monte edilebilir, teknolojik bir malzeme olması depreme dayanıklı yapı üretme kapasitesi yüksek olması nedeniyle yatırımcıların binalarındaki sağlamlık esasını dikkate alan finans kurumları tarafından çelik sistem yapı yapan yatırımcılara kredi kolaylığı sağlanarak, çelik kostrüksiyon yapıların ülkemizde artık finansal olarak da desteklenmesi sözkonusudur.